Đỗ Đình Văn

Taxi tải Nhật Minh là đối tác cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cho bên công ty mình. Mình rất hài lòng về cách làm việc rât chuyên nghiệp của lãnh đạo và nhân viên của công ty, rất nhiệt tình với khách hàng của bên mình. Dặc biệt là hàng hóa được vận chuyển không bị mất mát, đổ vỡ.